Positiv tænkning

Positiv tænkning


Sind og krop


 • Forskningen viser, at der er sammenhæng mellem sind og krop - vores tanker, følelser og helbred har indflydelse på hinanden. Når vi er nervøse stiger blodtryk og puls, men når vi føler indre ro og tilfredshed, styrkes immunforsvaret, så det ikke i samme grad er modtageligt for infektioner og smitsomme sygdomme. Derudover kan vores psykiske og følelsesmæssige tilstand påvirke åndedræt, immunforsvar, blodkredsløbet, fordøjelse og det endokrine system, hvor beskeder sendes rundt i kroppen via hormoner.


Positiv tænkning


 • Når man arbejder med Mindfulness og nærvær, vil det automatisk få indflydelse på tankemønsteret.

 

Positiv tænkning:


 • Reducerer stress ved at fjerne vores negative "indre dialog"

 

Positiv tænkning:


 • hjælper med stresshåndtering og kan være med til at forbedre din sundhed

 

Er dit glas halvt tomt eller halvt fyldt


 • Positiv tænkning kan afspejle dit syn på livet, din holdning til dig selv, og om du er optimistisk eller pessimistisk - og det kan endda påvirke dit helbred.


 • Undersøgelser viser, at personlighedstræk som optimisme og pessimisme kan påvirke dit helbred og velbefindende på mange områder. Den positive tænkning, der typisk kommer med optimisme er en vigtig del af en effektiv håndtering af stress, og effektiv håndtering af stress er forbundet med mange sundhedsmæssige fordele. Hvis du har tendens til at være pessimistisk, skal du ikke fortvivle – Mindfulness kan hjælpe dig til at lære at tænke positiv.


 • Når du arbejder med principperne i Mindfulness vil det automatisk påvirke dit tankemønster til at blive mere positivt.

 

 • Positiv tænkning betyder ikke, at du kan stikke hovedet i busken og ignorere livets mere eller mindre behagelige situationer. Positiv tænkning betyder blot, at du nærmer dig ubehageligheder på en mere positiv og konstruktiv måde. Det betyder, at du ændrer dit tankemønster, således at du tror, at det bedste kommer til at ske, og ikke det værste.


 • Positiv tænkning starter ofte med vores indre dialog. Den indre dialog er den endeløse strøm af uudtalte tanker, der løber gennem vores hoveder hver dag. Disse automatiske tanker kan være af positiv eller negativ karakter. Nogle af vores indre dialoger kommer fra logik og fornuft, mens andre kan opstå fra misforståelser, som du opretter på grund af manglende information eller domme/bedømmelser (se Mindfulness principper).


 • Hvis tankerne der løber gennem dit hoved er af overvejende negativ karakter, vil dit syn på livet højest sandsynligt også være mere pessimistisk, og omvendt. Hvis dine tanker er overvejende positive, vil du højest sandsynligvis være optimist - en person, der praktiserer positiv tænkning.

 

Nogle af de helbredsmæssige fordele ved positiv tænkning:

 

Sind og krop hænger sammen og forskere undersøger fortsat de helbredsmæssige virkninger af positiv tænkning og optimisme. Nogle af de sundhedsmæssige fordele, af positiv tænkning omfatter umiddelbart:

 

 • Længere levetid
 • Lavere tendens til depression
 • Bedre immunforsvar
 • Mindre sygefravær generelt
 • Bedre psykisk og fysisk velvære
 • Reduceret risiko for at dø af hjerte-kar-sygdom
 • Reduceret risiko for alvorlig negativ stress