Spirituel hypnose - tidligere liv

Spirituel hypnose - Tidligere liv


I en session med spirituel hypnose, der fokuserer på regression til tidligere liv og livet mellem livene, guides duklienten ind i en dyb afslappet tilstand ved hjælp af beroligende vejrtrækning og visualiseringsteknikker. Målet er at nå et bevidsthedsniveau, hvor sindet bliver mere åbent for at udforske dybere lag af erindringer og forbindelser.


Når klienten er i en tilstand af dyb afslapning, bliver du blidt og forsigtigt tilbage i tiden, ofte begyndende i barndommen og derefter videre til tidligere liv. Din underbevidsthed guider processen, og du begynder at besøge scener og begivenheder i tidligere liv. Dette kan omfatte forskellige tidsperioder, kulturer, og roller, som du har oplevet gennem forskellige inkarnationer.


Undervejs i denne rejse til tidligere liv kan du opleve følelser, fysiske fornemmelser og indsigter, der er forbundet med disse tidligere erfaringer. Målet er ikke kun at genopleve disse tidligere liv, men også at identificere mønstre, lektioner eller ubearbejdede følelser, der kan have indflydelse på klientens nuværende liv. En session forgår i positiv tilgang, så du får en tryg og god oplevelse med de positive indsigter du måtte skulle have med dig.


Efter udforskningen af tidligere liv bliver du guidet til det, der ofte betegnes som "livet mellem livene." Dette er en dybere spirituel tilstand, hvor du vil kunne opleve sjælens tilstand mellem inkarnationer. Her kan du opleve møder med sjælegrupper, guider eller visdomsfigurer, og du kan få en dybere forståelse af din sjæls formål og den visdom, du har samlet gennem flere liv.


Besøg i tidligere liv gennem spirituel hypnose har en positiv indflydelse på problemstillinger i dette liv. Ved at opleve tidligere situationer, relationer og udfordringer får du måske en dybere indsigt i de mønstre, der gentager sig. Dette kan hjælpe dig med at forstå årsagen bag nuværende problemer, frigøre følelsesmæssigt bagage, og styrke din evne til at håndtere livets udfordringer på en mere bevidst måde.


Det er vigtigt at bemærke, at mens nogle mennesker oplever dybt meningsfulde oplevelser gennem spirituel hypnose og tidligere liv regression, så er andre bare nysgerrige efter at få en helt unik oplevelse.


Afhængigt af den enkelte klient kan resultatet af en sådan session variere, men mange fortæller om følelsesmæssig healing, indre indsigt og en følelse af forbindelse til noget større end sig selv.

Sessionen - rejse til tidligere liv

 • Indledende forberedelse:

  • Vi har en indledende snak, forventningsafstemmer og afklarer mål for sessionen.
  • Du informeres om processen og hvad du kan forvente uanset om vi arbejder med regression som terapi eller oplevelse.
  • Jeg fortæller som teknikkerne og, hvordan jeg arbejder - vi arbejder kun positivt.


 • Afslapning og indledende afspænding:

  • Du sidder eller ligger komfortabelt i en afslappet stilling.
  • Du guides til en dyb afslapning ved brug af vejrtrækning og visualisering.


 • Regression til tidligere liv:

  • Du befinder sig i en tilstand af dyb afslapning og åbenhed.
  • Jeg leder klienten tilbage i tiden, begyndende fra barndommen og videre til tidligere liv.
  • Du oplever scener, begivenheder og roller i forskellige tidligere liv.
  • Eventuelle følelser, fornemmelser og indsigter registreres og udforskes


 • Udforskning af mønstre og lektioner:

  • Du identificerer måske gentagende mønstre, lektioner eller følelser fra tidligere liv.
  • Du guides til at med at forbinde disse mønstre eller indsigter med nuværende livsudfordringer.


 • Overgang til livet mellem livene:

  • Efter udforskning af tidligere liv guides du til en dybere tilstand, kendt som "livet mellem livene."
  • Her kan du opleve møder med sjælegrupper, guider eller visdomsfigurer.


 • Sjælens formål og visdom:

  • I livet mellem livene får du en dybere forståelse af din sjæls formål og den visdom, du har opnået gennem inkarnationer.
  • Du kan få indsigt i, hvordan tidligere liv har formet dine nuværende udfordringer og mål.


 • Integration og afslutning:

  • Du begynder at flytte opmærksomheden til en mere vågen tilstand.
  • Du hjælpes til at integrere de opnåede indsigter og følelsesmæssig healing.
  • Vi taler måske om oplevelsen, og eventuelle spørgsmål besvares.


 • Efter-session refleksion:

  • Du kan føle eftervirkninger af sessionen i dagene efter og reflektere over de oplevede indsigter.


Livet mellem livene - hvad sker der der?

Livet mellem livene, også kendt som "interlivet" eller "mellemtilstanden," refererer til den spirituelle tro om den periode mellem inkarnationer, hvor sjælen eksisterer udenfor en fysisk krop. Dette koncept er ofte forbundet med regressionsterapi og spirituel hypnose, hvor frortæller at have oplevet eller genoplevet erindringer om denne mellemtilstand under en dyb hypnotisk tilstand.


Nogle mennesker, der har oplevet "livet mellem livene" under hypnotiske sessioner, beskriver lignende træk og oplevelser. Disse beskrivelser varierer, men her er nogle almindelige elementer, der fortælles at forekomme i livet mellem livene:


 • Livsanmeldelse: Sjælen siges at gennemgå en omfattende beretning af det netop afsluttede inkarnation. Dette indebærer at vurdere, hvordan forskellige handlinger påvirkede ens egen udvikling og andres.


 • Møde med sjælegruppe: Det hævdes, at sjælen har en gruppe af andre sjæle, som den har en dyb forbindelse med. I livet mellem livene mødes sjæle ofte med medlemmerne af deres sjælegruppe for at tale om deres respektive erfaringer.


 • Lærdom og vækst: Mellemtilstanden betragtes som en tid med læring, selvrefleksion og åndelig vækst. Sjælen har mulighed for at evaluere tidligere valg og forberede sig på kommende inkarnationer.


 • Genforening med åndelige guider: Under livet mellem livene menes det, at sjælen har mulighed for at genforenes med åndelige guider, visdomsfigurer eller spirituelle lærere, der kan vejlede og støtte i sjælens udvikling


Det er vigtigt at huske, at disse beskrivelser kommer fra mennesker, der hævder at have oplevet det under hypnose, og der er ingen videnskabelig bevis for eksistensen af livet mellem livene. Opfattelsen af dette koncept varierer også blandt forskellige spirituelle og religiøse traditioner. Det er op til den enkelte at vurdere og beslutte, om de vil tro på eller udforske ideen om livet mellem livene.


Sessionen - så lang tid tager det

Længden af en session inden for spirituel hypnose med regression til tidligere liv og livet mellem livene kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder klientens reaktion på hypnosen, dybden af oplevelserne og de emner, der udforskes. Generelt kan sådanne sessioner dog vare et sted mellem 2-3 timer eller mere.

Det er vigtigt at give tilstrækkelig tid til hver fase af sessionen, herunder afslapning, induktion af hypnotisk tilstand, dykk ned i tidligere liv eller livet mellem livene, og afslutning af sessionen. At føle sig haster i en sådan session kan nedsætte oplevelsens kvalitet og potentielle fordele. Det er også en god ide at aftale en fleksibel tidsramme, da nogle sessioner kan vise sig at være mere dybdegående og kræve ekstra tid.


Sessionen - Pris

Ofte tager en session 2½ - 3 timer: Pris 2.100 kr - Lydfil sendes til dig efterfølgende, hvis du ønsker det.


Dorthe - af hjertet tak


Jeg ønsker at udtrykke min dybe taknemmelighed for den utrolige oplevelse, jeg havde under vores hypnosesession til tidligere liv. Det var en helt enestående rejse, der har efterladt mig fyldt med indsigt og forståelse.


Under sessionen blev jeg ført tilbage til tidligere liv, hvor jeg kunne genopleve og forstå de dybtfølte følelser, der havde fulgt mig ind i dette liv. Det var som om, jeg fik muligheden for at se ind i min egen sjæls historie og forstå, hvordan visse mønstre og negative følelser havde deres rødder i tidligere oplevelser. At få denne indsigt har været dyrebart for mig, da det har givet mig mulighed for at se mine aktuelle udfordringer i et nyt lys.


Det mest bemærkelsesværdige var måden, du guidede mig gennem hele processen. Din beroligende stemme og evne til at skabe en tryg atmosfære gjorde det let for mig at åbne op, og dykke ned i disse erindringer. Jeg følte mig hele tiden støttet og tryg, selv når jeg udforskede mere følsomme emner.


Jeg er taknemmelig for de redskaber og teknikker, du delte med mig under sessionen, som jeg nu kan bruge til at frigøre og transformere de negative følelser, der har påvirket mig. Din ekspertise og dygtighed som hypnoterapeut skinner virkelig igennem, og jeg er så glad for, at jeg valgte at tage denne rejse med dig.


Jeg har allerede bemærket positive ændringer i mit daglige liv efter sessionen, og jeg ser frem til at arbejde videre med de indsigter, jeg har fået. Endnu en gang, tusind tak for en dybt meningsfuld oplevelse.


Knus fra Dorthe R.

Hej Stephanie, Det var en fantastisk rejse jeg kom på. Alt foregik i rolig og trygge omgivelser. Du har en fantastisk behagelig stemme og metode, som nemt fik mig til at slappe af og smide tankerne helt væk.


Samtalen vi havde inden jeg blev sendt tilbage i tid var rigtig god. Jeg valgte at arbejde med en problemstilling fra dette liv, hvilket gav mig noget at reflektere over. Du har en unik evne til at stille de rigtige spørgsmål.


Jeg oplevede en stor sammenhæng med det jeg oplevede fra tidligere liv og til nuværende liv, hvilket gav mig en aha oplevelse og forståelse for, hvorfor jeg føler som jeg gør i nogle situationer og jeg vil sige, at der på en måde er en rød tråd og bekræfter mig i flere ting, som jeg går og filosoferer over.


Efter jeg har været hos dig, har jeg kunne mærke en positiv forandring. Jeg er næsten, hvor jeg skal være, men jeg tænker, at det var mere end forventet efter kun 1 gang.

Kh. Anja
Kære Stephanie.!. jeg har været SÅ glad for den hypnose jeg fik hos dig . Den har skabt stor og mærkbar forandring i mit liv umiddelbart efter.


Du er meget klar og holder rammerne tydeligt hvilket giver en stor tryghed. Du har en beroligende energi og stemme som hurtigt fik mig dybt ned i hypnosen. Jeg mærkede hele tiden at du var hos mig og støttede mig i processen, når der var behov for det., så nervesystemet hele tiden var roligt. Hvilket var vigtigt for mig.


Jeg bemærkede at det vi talte om inden hypnosen blev integreret i opvågningsfasen og at det efterfølgende har påvirket mit liv i positivt på flere måder.


Jeg føler stor taknemmelighed for den rejse jeg var på sammen med dig.

kærlige hilsner Odiine