Vilkår shows


VILKÅR FOR BOOKING AF SHOWS


Priser:

 

Hypnoseshow:  10.000 excl. transport

 

Mentalist show: 9.000 excl. transport


Har du et specielt ønske er du altid velkommen til at kontakte mig for et godt tilbus

 

Foredrag:  Spørg for pris

 

Alle priser tillægges kilometerpenge og der køres efter statens takster. Derudover faktureres der for bro og eventuel overnatning (Arrangør skal påregne overnatning ved shows der starter efter kl. 21 på Fyn og Jylland).

 

Hvis jeg allerede er i dit område, så får du selvfølgelig rabat på kørsel og overnatning. Sprøg for tilbud.

Antal deltagere

Ved Hypnoseshows kræves der mindst 60-80 personer i publikum

Ved Mentalistshows fra 6 personer

Klarsyn - helt anderledes MAGISK udbydes ikke som privat arrangement

 

Omklædning

Der er behov for et seperat rum til omklædning og forberedelse

 

Showlokalet

Der skal være adgang til dette mindst 60-90 minutter for showet begynder således at lydanlæg og video kan opsættes og afprøves uforstyrret (ved mentalist shows 60 min). Det aftales med Stephanie, hvornår publikum må få adgang til rummet.

 

Scenen - hypnoseshow

 

Arrangøren sørger for scene og stole til publikum. Der skal bruges mindst 10 stole i bredden på scenen + en meter til hver side og bagud. Foran stolene skal det være mindst 2 meter. Derudover skal scenen være stabil og holdbar i forhold til sikkerheden af deltagerne. Scenen må gerne være hævet af hensyn til publikum. Arrangøren sørger for opstilling af stole - lige rækker med midtergang.

 

Scenen skal være lyst op og dette sørger arrangøren for. Er lokalet af normal belysning og alle kan se det der foregår, er dette ok

 

Scenen - Mentalistshow

 

Kræver mindre plads og der skal kun være stole foran scenen - Det er vigtigt, at publikum kun sidder foran scenen og ikke på siden af scenen eller bagved denne. Arrangøren sørger for opstilling/nedtagning af stole

 

Scenen skal være lyst op og dette sørger arrangøren for. Er lokalet af normal belysning og alle kan se det der foregår, er dette ok

 

Betaling

 

Sker ALTID FORUD med mindre andet er aftalt - hele beløbet betales på en gang.

 

Al booking er bindende, og der opkræves fuld betaling ved evt. aflysning fra arrangørens side efter bekræftet aftale. Alternativt kan

 der indgås aftale om ny dato.

 

Booking af show er bindende og der underskrives kontakt - i tilfælde af at nogle af punkterne ikke kan efterleves bedes du kontakte Stephanie Bergquist på tlf 41190210 for nærmere aftale.

 

Øvrige forhold

 

Publikum må ikke være påvirkede af alkohol eller lign. da dette kan ødelægge showet, samt være meget forstyrrende for resten af publikum samt de der er på scenen. Det vil være arrangørens opgave at fjerne evt. påvirkede personer.

 

Stephanie Bergquist forbeholder sig ret ret til at filme hele showet til eget brug og af sikkerhedsmæssige årsager.

 

Aflysning og udsættelse af show

 

Arrangøren kan aflyse indtil 30 dage for et planlagt show og kun iflg aftale med Stephanie Bergquist. Ved aflysning senere end 30 dage før aftalt show betales fuldt honorar jf. kontrakt.

 

I tilfæde af manglende betaling eller tekniske og praktiske forhold ikke er i orden kan Stephanie Bergquist undlade at udføre showet og stadig kræve fuldt honorar.

 

Ved stephanies sygdom eller lign,¨. kontaktes arrangøren hurtigst muligt for aftale om my dato - idet aftalen er bindende kompenseres med ny dato for show.

 

I tilfælde af, at publikum er påvirkede af alkohol eller ikke vil samarbejde under et show, kan Stephanie Bergquist afbryde showet af sikkerhedsmæssige hensyn uden nedslag eller mulighed for tilbagebetaling af honorar. Der kan dog aftales ny dato for show mod betaling af ekstra udgifter forbundet hermed.