Traumer og PTSD

TRAUMER OG PTSD


Et traume eller trauma (fra græsk: τράυμα, trauma, "sår" eller "skade") er den medicinske betegnelse for en skade på kroppen (et fysisk traume) eller psyken (psykisk traume). Uden for medicinsk sammenhæng benyttes betegnelsen "traume" stort set kun om psykiske skader.


Alle mennesker oplever på et tidspunkt i løbet af deres liv, en eller flere traumatiske oplevelser. Nogle traumatiske oplevelser kommer vi hurtigt igennem, mens andre kan sætte dybe spor i krop og/eller sind. Traumer kan således påvirke os i mange år, og i nogle tilfælde kan det være direkte invaliderende. Men hvad er et traume?

Traumer kan have mange årsager, og de kan groft opdeles i:


 • Før fødselstraumer (feks. fejlernæring, misbrug af alkohol, stoffer mv. samt fysiske og psykiske traumer)
 • Fødselsdtraumer (feks. stress, afvisning af mor, fysiske skader, problemer under fødslen)
 • Barndomstraumer (feks. mobning, isolation, fysisk og psykisk overlast, sexuelle overgreb, afvisning)
 • Fysiske traumer (feks. slid, brud, forbrændinger, bllindhed/døvhed, fejl operationer, krigsskader, hospitalsindlæggelser, overgreb, ulykker, tortur og meget mere)
 • Psykiske traumer (feks. økonomisk nedtur, krig, isolation, psykisk vold og overgreb, overvære ulykke)
 • Sociale traumer (feks. død af nær slægtning, skilsmisse, arbejdsløshed, fyring)


Traumer kan således være af meget forskellig karakter, og det behøver ikke at være en livstruende oplevelse - men ofte er det en situation eller oplevelse der giver dig et chok.


Hvis du kender nogen der har haft en traumatisk oplevelse, eller selv har oplevet det, så ved du sikkert også at påvirkningen kan være langvarig - ja, måske endda livsvarig. Mange der har oplevet et traume ved, at oplevelsen kan holde dig tilbage fra at leve det liv, som du levede før, eller måske holde dig tilbage fra at leve det liv, som du ønsker at leve. Du føler noget har ændret sig eller måske at du har ændret dig, og/eller at du ikke er den samme som før.


Symptomer på traumatiske oplevelser


 •     Flashbacks
 •     Angst
 •     Nervøsitet
 •     Vrede
 •     Stress
 •     Depression
 •     Søvnproblemer
 •     Mistillid til omgivelserne/relationer
 •     Panik
 •     Negativetanker
 •     Mareridt


Traumer og PTSD´s påvirkning


Traumer og traumatiske oplevelser påvirker forskelligt, og de kan skabe langvarige negative overbevisninger i klientens sind, som på sigt kan føre til fysiske problemer eller sygdomme - Sind og krop hænger sammen.


Hvad enten der er tale om et fysisk- eller et følelsesmæssigt traume, så er der god hjælp at hente i hypnoseterapien.


Mange adfærdsmæssige, følelsesmæssige og fysiske forhold er forankret i netop uløste traumatiske oplevelser. Igennem hypnoseterapien arbejdes der i høj grad med nervesystemet i forhold til at skabe ro. Når der skabes ro, har kroppen bedre mulighed for at arbejde med helingsprocessen. Du vil få værktøjer til selv at kunne skabe den ro, som din krop og nervesystemet har brug for.

Hypnose og traumer


Vi kan ikke ændre på fortiden, men vi kan ændre på følelserne omkring den. I en hver oplevelse er der altid styrker og ressourcer - noget gjorde at du overlevede - alene det er en styrke i sig selv


Der er absolut ingen grund til, at du skal genopleve dit traume, for du har allerede været der en gang, men vi arbejder med teknikker der gør, at du efterfølgende vil tænke tilbage på din oplevelse med en helt anden oplevelse af den.


Igennem årene har jeg eksperimenteret lidt med teknikkerne i forhold til de problemstillinger jeg er blevet præsenteret for, og jeg har med stor succes også arbejdet med "temaer" og "perioder". Når vi arbejder med Traumeterapi på en periode, kan der feks være tale om en periode på 7 år i et voldeligt forhold, her arbejdes der ikke med hver enkelt oplevelse, men med dem alle på een gang under ét. Det har givet gode resultater og mange gange er 1 eller få sessioner nok. Allerede efter 1. session går du fra klinikken med en anden følelse i kroppen end da du kom.

Fri af angst


Hold nu op for en utrolig rejse jeg har været på sammen med dig, både på godt og ondt og hvor har jeg udviklet mig meget.


Du har en rigtig god og beroligende indgang til mine udfordringer med et liv med angst, jeg har været så tryg ved dig lige fra starten.


De behandlinger jeg har fået, har rykket ved så meget, at jeg nu kan være alene hjemme og færdes uden for mit hjem uden at have nogen med hele tiden.

Fra klaustrofobi til ro


Efter indespærring i en container for 20 år siden har jeg døjet med sygelig klaustrofobi. Blot dét at sidde på vinduespladsen i en flyvemaskine har givet mig problemer, eller dét at stå i store tætpakkede menneskemængder har udløst voldsom følelse af klaustrofobi.


Jeg har ikke længere angst, når jeg er indeklemt på steder, hvor det før var ganske utænkeligt for mig at være.

                                Jesper

Et helt nyt liv uden traumer


Allerede efter første behandling mærkede jeg en markant forskel.


De følelser der inden behandlingen fik mig til at gå i panik bare ved tanken om min oplevelse, kunne jeg slet ikke finde efter behandlingen.

Helt fantastisk og en behagelig og nænsom måde at arbejde med sit traume på – kan kun anbefales


Kh. Katrine