Angst

ANGST

Slip angsten og få friheden til at være dig


Angsten kan have mange ansigter og udløses af forskellige triggere.


Angst er en følelse af ubehag, bekymring eller direkte frygt, og kan være alt fra mild til direkte invaliderende og kronisk.


Alle mennesker har på et eller andet tidspunkt oplevet følelsen af angst eller frygt i deres liv - det kan være angsten for at gå til tandlæge, eksamen, køre bil, mørke eller noget helt andet.


Angst er en naturlig følelse hos alle levende individer, og faktisk er det sindets naturlige reaktion, for at passe på os og hjælpe os når der er fare på færde.


Den foreliggende fare forårsager et sus af adrenalin, som er et hormon og kemisk budbringer i hjernen. Adrenalin er vores "overlevelses-hormon" - vi er nu i en "overlevelses-tilstand" - fight (kæmp) - flight (flygt) - freeze (frys) for at sikre os den største mulighed for at overleve i situationen. Denne tilstand forbereder et individ til fysisk at konfrontere eller flygte fra potentielle trusler mod sikkerheden.

Det betyder, at sindets intention bag angsten er positiv - dit sind gør hvad det kan for at passe på dig. Problemet er bare, at resultatet er negativt, der hvor en angsttilstand opstår uden at de er en reel grund til at være bange.


Tiderne har ændret sig, og for mange mennesker er det at skulle løbe fra et rovdyr en mindre presserende bekymring, end det ville have været for tusind vis af år siden. Angst kredser nu om arbejde, penge, familieliv, sundhed og andre vigtige spørgsmål i livet. Alle disse elementer og sikkert mange flere, kræver en persons opmærksomhed, men ikke nødvendigvis en aktiv "fight-flight-freeze" handling. Mange bliver "kapret" i følelser og tanker omkring fremtiden (som ingen kender), og forestiller sig de værst tænkelige situationer. Vi ved, at sind og krop hænger sammen, så tanker alene vil give en fysisk reaktion i kroppen, og da tankerne er negative, så vil kroppen reagere på samme vis.


Varigheden eller sværhedsgraden af en angstfølelse er meget forskellig, og kan vare fra få minutter til flere timer. Det der kendetegner en angstfølelse er, at den ofte er ude af proportion i forhold til den oprindelige udløser eller stressfaktor.


Kroppens reaktioner på angsten/nervøsiteten er meget individuel, og kan komme til udtryk på forskellige måder: 


 • Søvnløshed
 • Hjertebanken
 • Rødmen
 • Svedeture
 • Manglende koncentration
 • Følelse af at det hele går i stå/ i sort m.m.
 • Irritabilitet
 • Let til tårer
 • Hovedpine
 • Trøstespisning
 • Klamme hænder


Selvom vi ofte oplever en eller flere af disse symptomer som normale i dagligdagen, så vil mennesker der lider af generel angst opleve dem være vedvarende eller på ekstreme niveauer.


Typer af angst:


 • Panik angst - Korte eller pludselige anfald af intens angst eller frygt uden at have forbindelse til en bestemt situation. Disse anfald kan føre til rysten, forvirring, svimmelhed, kvalme og åndedrætsbesvær. Panikanfald opstår ofte pludseligt og eskalere hurtigt og topper efter 10 minutter. Et anfald kan dog vare i flere timer. Mennesker der oplever et panikanfald, kan ofte misfortolke det som en livstruende sygdom,  og kan foretage drastiske ændringer i sin adfærd for at undgå fremtidige anfald - det betyder at der ofte også er en "angst for angsten".


 • Fobier - en irrationel frygt og undgåelse af en bestemt genstand eller situation. Fobier er ikke som andre angstlidelser, da de relaterer sig til en bestemt årsag. Det kan være et dyr, højder, elevatorer, broer, mørke mv.


 • Generaliseret angst - er en angst der er til stede hele tiden men i varierende grad. Den generaliserede angst er uafhængig af situationen. Dette er en kronisk lidelse, der involverer overdreven, langvarig angst og bekymringer om uspecifikke livsbegivenheder, genstande og situationer.  Samtidig føler den pågældende sig næsten konstant anspændt og bekymret over frygtelige ting, der kan ske.Denne type af angst, er den mest almindelige angstlidelse, og dem der rammes er ikke altid i stand til at identificere årsagen til deres angst.


 • PTS(D)* opstår efter en traumatisk begivenhed. Det kan være en naturkatastrofe, en voldtægt eller en alvorlig ulykke. Det der karakterisere PTS(D) er, at der er "flash backs" og mareridt, hvilket betyder at  hændelse genopleves igen og igen, enten i vågen tilstand eller i drømme.


 • Agorafobi - er en angst for åbne pladser eller situationer med mange mennesker til stede. Grunden til den bunder i, at personen med agorafobi har angst for at få et panikanfald, hvor der ikke er en hurtig flugtvej til det sikre (feks. hjemmet) eller fra andre mennesker. Ca. fem procent af befolkningen får agorafobi. Hos de fleste bryder sygdommen ud i teenagealderen. Ofte er mennesker der lider af agorafobi "angst for angsten".


 • Social fobi - Dette er en frygten for negativ dømmekraft fra andre i sociale situationer eller i offentlig. Social angst omfatter en række følelser, såsom sceneskræk, frygt for intimitet og angst omkring ydmygelse og afvisning. Denne lidelse kan få folk til at undgå offentlige situationer og menneskelig kontakt til et punkt, hvor hverdagen bliver ekstremt vanskelig.


 • Sepationsangst -  En angstlidelse i forhold til adskillelse fra en person eller et sted, der giver en følelse af tryghed. Separationsangst kan i nogle tilfælde give symptomer af panikangst


Gennem hypnose kan du med 1 eller ganske få sessioner forandre usikkerheden, nervøsiteten, angsten og alle de andre negative følelses omkring det der trigger.


Så der er ALT at vinde og INTET at tabe


* Grunden til at jeg skriver (D) er, at D betyder Disorter (kronisk) - jeg oplever at det ar arbejde med hypnosen i forhold til feks. store traumer fuldstændig ændrer følelserne omkring en given situation. Vi kan aldrig ændr på fortiden, men vi kan ændre på følelserne omkring det. Idet vi kan det, så klienten ikke længere oplever angsten, så er der ikke tale om en kronisk tilstand.