Webinar - Stress af med MIndfulnessTILMELD DIG

         HER

6 ugers online forløb - Stress af med Mindfulness


For dig der vil:


 • Have mere ro
 • Give slip på tankemylder
 • have mindre stress
 • Være nærværende
 • Kunne mærke dig selv
 • Give slip på bekymringer
 • Have balance og kontrol
 • Styrkes mentalt som fysisk
 • Have noget mere eller noget andet end det du har lige nu


               

Hvorfor et kursus i mindfulness?Dagene flyver for de fleste afsted og pludselig er der gået endnu et år, uden at vi næste lagde mærke til hvad det indeholdt. Hver dag er travl, kalenderen er booket og vi bombarderes af informationer og sanseindtryk fra både nære og fjerne omgivelser – og ikke mindst i form at mails, telefoner, sociale medier mv. Mange føler, at de skal følge med alle steder og være opdateret på det meste, hvilket betyder at tempoet er højt og kravene er høje. Mål og deadlines skal overholdes, vi skal være effektive og præstere og gerne mere end hvad der måske er realistisk


At være til stede i NUET – giver ro og balance i dit liv.


Det virker!


Igennem øvelser og træning lærer du at flytte opmærksomheden fra fortid og fremtid til dét, der er lige her og lige NU. Du vil igennem bevidst opmærksomhed få større mentalt overskud og mere energi, fordi du ikke skal analysere, bedømme, fortolke og vurdere – du skal kun opleve og være til stede.


Når du giver slip på tankerne om fortiden og fremtiden, så skabes der fysisk og mental ro og balance. På kurset får du værktøjerne til at DU kan træde et skridt tilbage og være "observerende"  i stedet for at lade dig styre af følelser og tanker.
      Mindfulness:


 • Giver mentalt og fysisk overskud
 • Giver bedre søvnkvalitet
 • Giver øget koncentration
 • Giver glæde og klarhed
 • Giver dig nærvær
 • Mere positive tanker
 • Stærkere immunforsvar
 • Mindsker blandt andet stress, angst og depression
 • Giver dig balance i alle livets aspekter
 • Giver dig muligheden for at slippe bekymringer
 • Lader dig opleve de små detaljer
 • Er ikke mindst yderst veldokumenteret
Hvad er mindfulness?


Begrebet mindfulness er et begreb sat sammen af mange delelementer, men som kort kan beskrives som en tilstand af fuldstændig tilstedeværelse og opmærksomhed i nuet.


Dit sind er let at distraheret, og ofte er vi mere fokuseret på begivenheder og oplevelser der allerede er sket, eller vi forsøger at forudse fremtiden - og ikke mindst bekymre os om en fremtid, som vi slet ikke kender eller ved hvad indeholder


Stress er en tilstand af manglende nærvær


At være mindful betyder i al sin enkelthed, at være bevidst opmærksom på NUET – det der sker lige nu og at acceptere det som NUET indeholder og er uden at være dømmende.


Dét at blive mere bevidste om tanker, følelser og sansninger lyder måske ikke som en åbenlyst nyttig ting at gøre, men du kan lære at gøre dette på en måde, hvor du undlader domme og selvkritik. Dette har en utrolig positiv indvirkning på vores liv - og det er lige præcis det som Mindfulness handler om.

Mindfulness er en måde at blive opmærksom på-, og se klart- og lægge mærke til, hvad der sker i dit liv LIGE NU


Mindfulness vil ikke fjerne livets pres, men det vil hjælpe dig til at kunne håndtere det på en roligere måde, som gavner både sind og krop og ikke mindst dit generelel helbred. Du lærer at stoppe op og træde et skridt tilbage fra de tanker, følelser og adfærd der opstår på hverdagens begivenheder.


Mindfulness giver dig værktøjerne til at få klarhed, indsigt og forståelse - og dette er igennem mange år videnskabeligt bevist


Du får


 • 6 ugers intensiv undervisning og træning
 • Forskellige former for meditationer og vejrtrækningsøvelser - og du får dem selvfølgelig også som lydfiler
 • Indsigt i hvordan sind og krop hænger sammen
 • Teori omkring hvordan sindet arbejder og vigtigheden af nærvær
 • Hvad stress er og hvorfor positiv stess ikke eksisterer
 • Værktøjer til hvordan du kan vælge ro i stedet for en tilstand af stress
 • Du får al undervisning på video
 • Mulighed for 1:1 sparring - pakken er includeret ½ time pr. kursist
 • Skriftligt materiale i forhold til det teoretiske

Og så får du også værktøjerne til.....


 • At blive nærværende i nuet
 • At reagere mere effektivt på komplekse eller vanskelige situationer
 • At hjælpe dig til at se situationer mere klart
 • At opnå balance og modstandskraft på arbejdet og hjemme.
 • At ændre negative tanker til positive tanker
 • Fysisk og mental tilstedeværelse
 • Stærkere immunforsvar
 • At have kontakt til sin krop
 • At turde være sig selv
 • At kunne lytte/aktiv lytning
 • At kunne bevare fokus
 • At være empati
 • Accept af nue

Sådan foregår kurset


Hvem kan deltage


Alle kan deltage og erfaring er ikke nødvendig. Der vil være en grundig introduktion til mindfulness


Fordi kurset kører som et gruppeforløb er der kun 10 pladser på holdet

Hvad kræves der af deltagerene:


For at du får det optimale udbytte af undervisningen og øvelserne, så skal du have lyst og motivation til forandring. Det anbefales at bruge 20-30 minutter om dagen mellem undervisningsgangen på hjemmearbejde og "nærværs-oplevelses-dagbog"

Forløb


Kurset forløber online over 6 uger, og for at du får det største udbytte bør du deltage hver gang. I det omfang det er muligt, vil du  få adgang til undervisningen på video, men det er jo aldrig det samme.

Undervisningen:


Der er tale om online gruppe undervisning og der vil hver gang være en opfølgning på, hvordan det er gået i ugen siden sidst. Selvom hver enkelt skal gøre sine egne erfaringer kan det være lærerigt at høre de andres oplevelser - såvel udfordringer som succehistorier. Det er helt frivilligt og op til den enkelte at høve lyst til at dele sine erfaringer, men det kan være med til at skabe en god dynamik på holdet.


Modulernes længde varierer lidt, men regn med ca. 1½ - 2 timer alt efter øverlser og emner der reflekteres over/snakkes om

Pris


Intro prisen på dette 6 ugers forløb er bare


1.497 kr. 


BONUS - ½ time personling session

(Værdi 1.000 kr)


Normail pris 2.897 kr

Datoer - mandage: kl. 19-21.30/22.00

Mandag den 18. maj, 25. maj, 8. juni, 15. juni, 22. juni og 29. juni